26.11.2021.
![](https://images.unsplash.com/photo-1572203176799-40836603681d?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=870&q=80) #### Zbog čega mnogi smatraju da holistička masaža predstavlja - evoluciju u svetu masaže? Osnovna ideja holističkih tretmana potiče od razumevanja da se promene u našem telu dešavaju pod uticajem - emocija, mentalnih procesa i okruženja u kome živimo. Da naše telo nije odvojeno od “nevidljivih”emotivnih i misaonih obrazaca već da predstavlja - deo celine. Sam naziv potiče od grčke reči “holos” koja znači **ceo**. Mnogi holistički terapeuti koriste i engleski izraz “whole” (ceo) i nazivaju ovu masažu “wholistic”. Ovakav pristup doveo je do toga da se na holističku masažu gleda kao na evolucioni pomak, jer specifičnom kombinacijom tehnika koje su prilagođene svakom klijentu, uspostavlja - emotivni, mentani i fizički balans. Najvažniji uticaji koji su doveli do **kreiranja holističkog pristupa masaži** su: • Razvoj švedske masaže Hajnriha Linga; • Razumevanje ljudskog bića kao celine; • Svest o stresu kao jednom od glavnih faktora nastanka mnogih bolesti; • Uticaj meditativnog stila masaže razvijenog u “Esalen Institute” u Kaliforniji koji se često smatra “rodnim mestom” današnje holističke masaže; • Uticaj različitih istočnjačkih disciplina kao što su joga, Tai Chi i neke borilačke veštine; • Sve veći broj zahteva da se tretmani masaže prilagode svakom klijentu. #### ŠTA TREBA DA ZNATE O HOLISTIČKOJ MASAŽI? Holistička masaža je proces **dodira i odgovora**. Prilagođena je jedinstvenim potrebama, fizičkim karakteristikama i ličnosti svakog klijenta. Terapeut **prati reakcije, procenjuje potrebe i prilagođava tretman** birajući pravu kombinaciju iz širokog spektra tehnika. Na primer, tretman holističke masaže može uključivati: • Klasične tehnike Švedske masaže kao što je Effleurage – tehnika dugih i površinskih pokreta, Petrissage – gnječenje mišića; Tapotement - tapkanje mišića laganim udarcima. • Cuppling – terapiju vakumom uz pomoć čašica, Hacking – tehniku laganim udarcima bočnom stranom dlanova, zatim čupkanje, gnječenje ili četkanje. • Nežne dodire koji se oslanjaju na lekovitost dodira i svest o ljudskom energetskom polju i auri; • Tehniku dubokog pritiska poput Neuromuskularne tehnike (NMT); • Tehniku mišićne energije (MET); • Kranio-sakralnu terapiju; • Šiacu masažu. Holistički terapeuti često navode da oni **masiraju – ljude, a ne tela,** upravo zbog interakcije i kombinovanja različitih tehnika koje su prilagođene potrebama pojedinca. #### HOLISTIČKA MASAŽA vs OSTALE VRSTE MASAŽA Svaka masaža namenjena je fizičkom opuštanju, uz pomoć tehnika koje stimulišu mišiće i uklanjaju napetost. Holistička masaža, sagledava širu sliku i prati uzroke nastanka fizičke napetosti, tako da ćete nakon ove masaže i sami postati svesniji kako se stres manifestuje na fizičkom nivou. Navodimo nekoliko osnovnih karakteristika po kojima se holistčka masaža razlikuje od ostalih vrsta masaža: ##### 1. Uključivanje klijenta u terapeutski proces Razgovor predstavlja uvodni deo svake masaže. Pitanja terapeuta su obično usmerena na mesta pojačane tenzije, na probleme sa pokretljivošću ili druge fizičke tegobe. Međutim, terapeut holističke masaže može da postavi i pitanja o pojačanom stresu ili emotivnim reakcijama koje su uticale na vas u poslednje vreme. Na osnovu razgovora proceniće sa kakvim izazovima se suočavate i preporučiti određenu kombinaciju masaža i tretmana. Uz holističkog terapeuta počećete da verujete da su **emocije, um i telo usko povezani** i da čine jednu celinu. Shvatićete da naša fizička bol i nelagoda nisu odvojene od emotivnih reakcija. Nakon nekoliko tretmana, počećete da uočavate koji vaši emotivni obrasci i reakcije dovode do fizičke napetosti i u kojim delovima tela. Iskusni terapeuti mogu već prema samom držanju tela da donesu određene zaključke o budućem tretmanu. Na primer, osoba koje je samouverena i otvorena, imaće sasvim drugačiji način držanja, mišićnu tenziju i način opuštanja, u odnosu na osobe koje misle da su beznačajne i nevažne. Zbog svega navedenog, vrlo je važno da pronađete terapeuta sa kojim ćete se osećati prijatno, budući da ćete deliti sa njim svoje emocije i životne probleme. ##### 2. Atmosfera i detalji Holistička masaža posvećuje posebnu pažnju ovom aspektu jer okruženje ima značajan uticaj na naše emotivne i mentalne reakcije. Estetski elementi okruženja se pažljivo biraju zbog angažovanje svih čula tokom tretmana. Aromaterapija predstavlja jedan od važnih elemenata u iskustvu holističke masaže. Iako većina masaža uključjuje ove elemente - kod holističke masaže ambijent predstavlja **jedan od prioriteta.** ##### 3. Masaža po meri svakog pojedinca Holistički terapeut će kroz razgovor sa vama proceniti fizičke, mentalne i emocionalne faktore koji su uticali na vaše zdravstveno stanje. Nakon toga će, birajući tehniku, prilagoditi tretman koji će zadovoljiti vaše potrebe u datom trenutku. Holistički terapeuti kažu da primenjuju različite tretmane, recimo kod osoba sa dubokim traumama, u odnosu na tretmane za one koji pate od mišićne tenzije zbog sedenja na poslu. Holistička masaža predstavlja kreativan proces koji često ne prati standardne rutine i upravo je u tome njena velika vrednost jer stvara **jedinstven tretman po individualnoj meri.** Holistički terapeut koristi čulo dodira da preko tela “oseti” i vaše emocije, koristi svesnost i intuiciju , upotrebljava znanje i stručnost kako bi kreirao tretman koji će doprineti da se osetite bolje ne samo fizički , već emotivno, mentalno i duhovno.

Objavljeno 26.11.2021. Objavio CENTAR ZA MASAŽU ZEN